Detta videoklipp är en del av mini-serien ”Lönsamt företagande” som gick att följa på Veckans Affärer. Detta avsnitt tar upp vilka möjligheter en modern HR-funktion medför och varför digitaliserade HR-processer utgör kritisk framgångsfaktor för en verksamhet som vill växa.
Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs HR-chef, Helena Martini, berättar om vad HR har haft för betydelse för bolagets framgång och hur de aktivt arbetar med moderna HR-processer och verktyg för att uppnå starka resultat och högpresterande, engagerade och välmående medarbetare.
Avtar Jasser är VD på CatalystOne Solutions och har närmare 20 års erfarenhet av HR-frågor kopplat till teknik och affärsutveckling. Avtar ger sin syn på HRs betydelse för företag som avser att växa, och beskriver närmare varför användning av modern HR-teknik är en förutsättning för att lyckas, både på lång och kort sikt.